Baigiamosios nuostatos
250 - Asmenys, pažeidę šias taisykles, atsako įstatymų nustatyta tvarka.