Eismas gyvenamojoje zonoje

180 - Pėstiesiems leidžiama vaikščioti važiuojamąja dalimi visoje gyvenamojoje zonoje, tačiau jie neturi trukdyti transporto priemonių eismui be reikalo. Gyvenamojoje zonoje pėstieji turi pirmumo teisę prieš transporto priemones.

181 - Gyvenamojoje zonoje draudžiama:

181.1 - važiuoti didesniu kaip 20 km/h greičiu;

181.2 - stovėti įjungus transporto priemonės variklį;

181.3 - palikti stovėti didesnės kaip 3,5 t didžiausiosios leidžiamosios masės krovininius automobilius, daugiau kaip 12 sėdimų vietų autobusus, taip pat traktorius, savaeiges mašinas ir jų priekabas;

181.4 - mokyti vairuoti.

182 - Transporto priemonės vairuotojas, įvažiuodamas į kelią iš gyvenamosios zonos, privalo duoti kelią juo artėjančioms transporto priemonėms.

183 - Šio skyriaus reikalavimai taip pat taikomi daugiabučių gyvenamųjų namų kiemuose.