Įspėjamieji ženklai

1 - Įspėjamieji ženklai, įspėjantys vairuotoją apie būsimą pavojingą kelio ruožą, kuriuo važiuojant reikia imtis atitinkamų atsargumo priemonių, yra šie:

101 Pervaža su užtvaru
Geležinkelio pervaža su pakeliamuoju užtvaru

 

102 Pervaža be užtvaro
Geležinkelio pervaža be pakeliamojo užtvaro

 

103 Pakeliamasis tiltas
Įspėja apie artėjimą prie pakeliamojo tilto

 

104 Krantinė
Įvažiavimas į krantinę arba krantą

 

105 Vaikai
Kelio ruožas prie vaikų įstaigos (mokyklos, žaidimų aikštelės ir panašiai), kur važiuojamojoje dalyje gali būti vaikų

 

106 Darbai
Kelio ruožas, kuriame dirbama. Jeigu darbai trumpalaikiai, ženklas gali būti pastatytas 10–15 m atstumu nuo jų vietos arba pritvirtintas ant kelyje dirbančių transporto priemonių ir mechanizmų

 

107 Sankryža
Lygiareikšmių kelių sankirta

 

108 Sankryža su šalutiniu keliu
Pagrindinį kelią kerta šalutinis kelias

 

109 Šalutinis kelias iš dešinės
Prie pagrindinio kelio iš dešinės pusės prisijungia šalutinis kelias

 

110 Šalutinis kelias iš kairės
Prie pagrindinio kelio iš kairės pusės prisijungia šalutinis kelias

 

111 Žiedinė sankryža
Sankryža, kurioje privaloma važiuoti ratu

 

112 Šviesoforas
Sankryža, pėsčiųjų perėja arba kelio ruožas, kuriame eismas reguliuojamas šviesoforais

 

113 Vingis į dešinę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į dešinę pusę

 

114 Vingis į kairę
Mažo spindulio arba riboto matomumo kelio vingis į kairę pusę

 

115 Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į dešinę

 

116 Vingiai
Kelio ruožas su mažo spindulio arba riboto matomumo vingiais. Pirmasis vingis į kairę

 

117 Stati nuokalnė

 

118 Stati įkalnė

 

119 Slidus kelias
Kelio ruožas su slidesne negu prieš tai buvusiame ruože važiuojamąja dalimi

 

120 Nelygus kelias
Kelio ruožas su važiuojamosios dalies nelygumais (kelio bangos, kalneliai, duobės, nesklandžios sandūros su tiltais ir kita)

 

121 Žvyras
Patobulintos dangos kelio ruožas, kuriame iš po ratų gali būti išsviesta žvyro, skaldos ir panašiai

 

122 Pavojingas kelkraštis
Kelio ruožas su netvirtu, duobėtu kelkraščiu

 

123 Susiaurėjimas
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš abiejų pusių

 

124 Susiaurėjimas iš dešinės
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš dešinės pusės

 

125 Susiaurėjimas iš kairės
Važiuojamosios dalies susiaurėjimas iš kairės pusės

 

126 Dvipusis eismas
Važiuojamosios dalies ruožo su priešpriešiniu eismu pradžia

 

127 Pėsčiųjų perėja
Nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“ ir 1.13.1–1.13.3 ženklinimo linijomis arba tik nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“ pažymėta pėsčiųjų perėja

 

128 Pėstieji
Kelio ruožas, kurio važiuojamąja dalimi (kelkraščiu) skersai arba išilgai kelio vaikšto pėstieji

 

129 Dviračių takas
Kelią kerta dviračių takas

 

130 Gyvulių pergina

 

131 Laukiniai žvėrys
Įspėja apie kelio ruožą, kuriame yra didelė tikimybė, kad per kelią gali eiti žvėrys

 

132 Krintantys akmenys
Kelio ruožas, kuriame galimos griūtys, nuošliaužos, krintantys akmenys

 

133 Šoninis vėjas

 

134 Lėktuvai
Kelio ruožas, virš kurio kyla arba leidžiasi lėktuvai

 

135 Transporto grūstis
Kelio ruožas, kuriuo dėl transporto priemonių susigrūdimo sunku važiuoti

 

136 Daug eismo įvykių
Kelio ruožas, kuriame įvyksta daug eismo įvykių

 

137 Kiti pavojai
Kelio ruožas, kuriame yra kitais ženklais nenumatytų pavojų

 

138 Vienkelis geležinkelis
Pervaža be pakeliamojo užtvaro per vienkelį geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat pervažą

 

139 Daugiakelis geležinkelis
Pervaža be pakeliamojo užtvaro per dviejų ir daugiau kelių geležinkelį. Ženklas statomas prieš pat pervažą

 

140 Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

 

141 Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas dešinėje kelio pusėje

 

142 Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, dešinėje kelio pusėje

 

143 Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas toliausiai nuo geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

 

144 Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas kairėje kelio pusėje

 

145 Artėjama prie pervažos
Įspėja apie artėjimą prie geležinkelio pervažos ne gyvenvietėse. Ženklas statomas arčiausiai geležinkelio pervažos, kairėje kelio pusėje

 

146 Posūkio kryptis į dešinę
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

 

147 Posūkio kryptis į kairę
Važiavimo kryptis ribotai matomo, mažo spindulio kelio vingyje, kelio susiaurėjimo arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

 

148 Eismo krypčių išsiskyrimas
Važiavimo kryptys T formos sankryžoje, kelių atsišakojime arba kelio remonto, statybos darbų vietoje

 

149 Nukreipiamoji gairė
Kelio darbų vietoje žymi eismo juostos ribas ir važiavimo trajektoriją

 

150 Provėžos
Kelio ruožas, kuriame yra išilginių nelygumų

 

2 - Ne gyvenvietėse 101–137, 150 įspėjamieji ženklai statomi 150–300 m, o gyvenvietėse – 50–100 m atstumu iki pavojingo kelio ruožo pradžios. Prireikus šie įspėjamieji ženklai gali būti pastatyti kitokiu atstumu, kuris tuo atveju nurodomas 801 lentelėje „Atstumas iki objekto“. Jeigu reikia, 140–145 įspėjamieji ženklai gali būti statomi gyvenvietėse.

3 - Ne gyvenvietėse 101–106 ženklai kartojami. Antrasis kelio ženklas statomas ne arčiau kaip 50 m iki pavojingo ruožo.

4 - Jeigu ženklai statomi kartu su 805 lentele „Galiojimo zona į priekį“, ši lentelė nurodo, kokio ilgio yra pavojingas ruožas, kuris prasideda už 150–300 m (ne gyvenvietėse) arba už 50–100 m (gyvenvietėse) nuo ženklo pastatymo vietos.