Kintamos informacijos kelio ženklų pavyzdžiai
- Kintamos informacijos kelio ženklai priskiriami prie kelio ženklų ir atitinka šių taisyklių 1 priede pateiktus kelio ženklų paaiškinimus.