Nukreipiamieji ženklai

10 - Nukreipiamieji ženklai yra šie:

401 Važiuoti tiesiai
Leidžiama važiuoti tik tiesiai. Ženklas, pastatytas kelio ruožo pradžioje, galioja iki artimiausios sankryžos, nedraudžia sukti į dešinę, kai norima įvažiuoti į šalia kelio esančias teritorijas. Ženklas, pastatytas prieš sankryžą, galioja tik toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

 

402 Važiuoti į dešinę
Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

 

403 Važiuoti į kairę
Leidžiama važiuoti tik rodyklės kryptimi ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

 

404 Važiuoti tiesiai arba į dešinę
Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

 

405 Važiuoti tiesiai arba į kairę
Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

 

406 Važiuoti į dešinę arba į kairę
Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimis ir apsisukti. Ženklas galioja toje važiuojamųjų dalių sankirtoje, prieš kurią jis pastatytas. Šio ženklo reikalavimai netaikomi maršrutiniam transportui

 

407 Apvažiuoti iš dešinės
Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš dešinės pusės

 

408 Apvažiuoti iš kairės
Kliūtį apvažiuoti leidžiama tik iš kairės pusės

 

409 Apvažiuoti iš dešinės arba kairės
Kliūtį apvažiuoti leidžiama iš dešinės arba kairės pusės

 

410 Eismas ratu
Leidžiama važiuoti tik rodyklių kryptimi

 

411 Dviračių takas
Leidžiama važiuoti tik dviračiais. Eiti pėstiesiems draudžiama. Kai takas eina išilgai kelio, dviračių vairuotojai privalo važiuoti tik jiems skirtu taku

 

412 Pėsčiųjų takas
Takas skirtas tik pėstiesiems. Kai takas eina išilgai kelio, pėstieji privalo eiti tik juo

 

413 Pėsčiųjų ir dviračių takas
Leidžiama eiti pėstiesiems ir važiuoti dviračiais. Jeigu dviračio ir pėsčiųjų simboliai ženkle yra ne vienas po kitu, o vienas šalia kito ir skiriami vertikaliu baltu brūkšniu, eismo dalyviai privalo naudotis ta tako puse, kuri jiems yra skirta (parodyta ženkle). Kai takas eina išilgai kelio važiuojamosios dalies, pėstieji ir dviračių vairuotojai privalo naudotis tik juo

 

414 Ribotas minimalus greitis
Leidžiama važiuoti tik nurodytu arba didesniu greičiu (km/h)

 

415 Minimalaus greičio apribojimo pabaiga

 

416 Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti tiesiai
Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik tiesiai

 

417 Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti į dešinę
Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik į dešinę

 

418 Transporto priemonei su pavojingu kroviniu važiuoti į kairę
Transporto priemonei, vežančiai pavojingas medžiagas ir gaminius, leidžiama važiuoti tik į kairę