Papildomi reikalavimai vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams

72 - Keliais vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama ne jaunesniems kaip 14 metų asmenims.

73 - Vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti leidžiama tik dešiniuoju kelkraščiu, o jeigu jo nėra – dešiniuoju važiuojamosios dalies pakraščiu, kuo arčiau prie važiuojamosios dalies krašto, nesukeliant pavojaus kitiems eismo dalyviams.

74 - Vadeliojamų vežimo ar rogių priekyje turi būti balti, iš šonų – oranžiniai, gale – raudoni šviesos atšvaitai, pritvirtinti gerai matomose vietose ir pažymintys kraštinius vežimo ar rogių gabaritus.

75 - Vadeliojant, varant gyvulius ar paukščius keliais tamsiuoju paros metu arba esant blogam matomumui, būtini žibintai, kurie turi degti kairėje vežimo, rogių ar gyvulių pusėje: priekyje – baltos, o gale – raudonos šviesos žibintas. Tamsiuoju paros metu ar esant blogam matomumui vadeliotojas, gyvulių ar paukščių varovas ir raitelis privalo dėvėti ryškiaspalvę liemenę su šviesą atspindinčiais elementais.

76 - Varomų gyvulių bandą ar paukščių pulką reikia suskirstyti grupėmis, tarp kurių turi būti tokie atstumai, kad nekliudytų eismui. Varovų turi būti tiek, kad jie galėtų valdyti gyvulius ar paukščius ir užtikrintų eismo saugumą.

77 - Vadeliotojams, gyvulių ar paukščių varovams, raiteliams, kitiems asmenims draudžiama:

77.1 - palikti gyvulius ar paukščius ant kelio arba greta jo be priežiūros;

77.2 - pririšti gyvulius taip, kad jie galėtų išeiti į kelią;

77.3 - varyti gyvulius ar paukščius grindiniu, keliu su asfalto arba betono danga be kelio savininko sutikimo;

77.4 - varyti gyvulius ar paukščius per geležinkelį ir kelią, kur nėra specialiai tam skirtų vietų;

77.5 - joti važiuojamąja dalimi tamsiuoju paros metu;

77.6 - automagistralėse ir greitkeliuose vadelioti, varyti gyvulius ar paukščius, joti;

77.7 - vadelioti ir joti neblaiviems, apsvaigusiems nuo psichiką veikiančių medžiagų.