Papildomos lentelės

14 - Papildomos lentelės patikslina arba apriboja ženklų, su kuriais jos naudojamos, galiojimą ir yra šios:

801 Atstumas iki objekto
Nurodo kryptį ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios. Lentelėje nurodyto objekto (ruožo) kryptis yra tiesiai

 

802 Atstumas iki objekto
Nurodo kryptį į dešinę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

 

803 Atstumas iki objekto
Nurodo kryptį į kairę ir atstumą iki objekto arba pavojingo kelio ruožo pradžios

 

804 Atstumas iki sankryžos
Nurodo atstumą iki sankryžos, prieš kurią pastatytas ženklas „Važiuoti nesustojus draudžiama“. Lentelė naudojama tik kartu su ženklu „Sankryža su pagrindiniu keliu“

 

805 Galiojimo zona į priekį
Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už ženklo

 

806 Galiojimo zona į priekį
Nurodo pavojingo kelio ruožo arba kitų ženklų, su kuriais ji naudojama, galiojimo zonos ilgį už ženklo. Lentelė naudojama tik su ženklais, draudžiančiais sustoti arba stovėti

 

807 Galiojimo zona į priekį ir atgal
Informuoja vairuotojus, kad jie yra ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonoje

 

808 Galiojimo zonos pabaiga
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos pabaigą

 

809 Galiojimo zona į dešinę
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į dešinę) ir ilgį

 

810 Galiojimo zona į kairę
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į kairę) ir ilgį

 

811 Galiojimo zona į abi puses
Nurodo kelio ženklų, draudžiančių sustoti ar stovėti, galiojimo zonos kryptį (į abi puses) ir ilgį

 

812 Galiojimo kryptis į dešinę
Nurodo 135, 302–318 ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

 

813 Galiojimo kryptis į kairę
Nurodo 135, 302–318 ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

 

814 Galiojimo kryptis į abi puses
Nurodo 135, 302–318 ženklų, pastatytų prieš sankryžą, galiojimo kryptis arba važiavimo į esančius prie pat kelio objektus kryptį

 

815 Krovininiai automobiliai
Ženklas su lentele „Krovininiai automobiliai“ galioja krovininiams automobiliams ir jų junginiams, kurių leidžiama maksimali masė didesnė kaip 3,5 tonos

 

816 Transporto priemonės su priekaba
Kelio ženklas su lentele „Transporto priemonės su priekaba“ galioja automobiliams ir traktoriams su priekaba

 

817 Lengvieji automobiliai
Ženklas su lentele „Lengvieji automobiliai“ galioja lengviesiems automobiliams ir krovininiams automobiliams, kurių leidžiama maksimali masė ne didesnė kaip 3,5 tonos

 

818 Autobusai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja ženklas

 

819 Traktoriai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja ženklas. Ženklas su lentele „Traktoriai“ galioja traktoriams ir savaeigėms mašinoms

 

820 Motociklai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja ženklas

 

821 Dviračiai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas.

 

822 Ne darbo dienos
Nurodo, kad kelio ženklas galioja tik šeštadieniais, sekmadieniais, valstybinių švenčių ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės paskelbtomis ne darbo dienomis

 

823 Darbo dienos
Nurodo, kad kelio ženklas galioja nuo pirmadienio iki penktadienio įskaitytinai, išskyrus Lietuvos Respublikos darbo kodekse nustatytas švenčių dienas

 

824 Savaitės dienos
Nurodo savaitės dienas, kurias galioja ženklas

 

825 Savaitės diena
Nurodo savaitės dieną, kurią galioja ženklas

 

826 Galiojimo laikas
Nurodo, kad ženklas galioja kasdien, nurodytomis valandomisGaliojimo laikas

 

827 Galiojimo laikas ne darbo dienomis
Nurodo laiką ne darbo dienomis, kada galioja ženklas

 

828 Galiojimo laikas darbo dienomis
Nurodo laiką darbo dienomis, kada galioja ženklas.

 

829 Galiojimo laikas savaitės dienomis
Nurodo dienas ir laiką, kada galioja ženklas

 

830 Stovėjimo būdas
Visoms transporto priemonėms stovėti leidžiama tik važiuojamojoje dalyje išilgai šaligatvio

 

831 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

 

832 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

 

833 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

 

834 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

 

835 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

 

836 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

 

837 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams

 

838 Lengvųjų automobilių stovėjimo būdas
Stovėti leidžiama tik taip, kaip parodyta, ir tik lengviesiems automobiliams be priekabos bei motociklams. Transporto priemonė turi stovėti palei pat šaligatvio kraštą, esantį arčiausiai prie važiuojamosios dalies

 

839 Stovėti išjungus variklį
Stovėjimo vietoje stovėti leidžiama tik išjungus variklį

 

840 Mokamos paslaugos
Nurodo, kad už paslaugas reikia mokėti

 

841 Pavojingas kelkraštis
Įspėja, kad užvažiuoti ant kelkraščio pavojinga. Naudojama su įspėjamaisiais ženklais

 

842 Pagrindinio kelio kryptis
Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su ženklais „Pagrindinis kelias“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija. Gali būti naudojama ir su ženklais „Sankryža su šalutiniu keliu“

 

843 Pagrindinio kelio kryptis
Nurodo pagrindinio kelio kryptį sankryžoje. Naudojama su ženklais „Sankryža su pagrindiniu keliu“ arba „Važiuoti nesustojus draudžiama“. Lentelėje nurodoma reali sankryžos konfigūracija

 

844 Neregiai
Nurodo, kad pėsčiųjų perėja vaikšto neregiai. Naudojama su įspėjamaisiais ir nurodomaisiais ženklais „Pėsčiųjų perėja“

 

845 Drėgna danga
Nurodo, kad ženklas, su kuriuo naudojama lentelė, galioja tada, kai važiuojamosios dalies danga drėgna (šlapia)

 

846 Neįgalieji
Nurodo, kad stovėjimo vieta skirta tik šiose taisyklėse numatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms

 

847 Išskyrus neįgaliuosius
Nurodo, kad 322–324, 401–406 ženklai negalioja šiose taisyklėse nustatytą skiriamąjį ženklą „Neįgalusis“ turinčioms transporto priemonėms

 

848 Apledėjęs kelias
Taip pažymėtas ruožas dažnai būna slidus dėl ledo arba sniego

 

849 Gamtinės dujos
Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos gamtinėmis dujomis

 

850
Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo, kad degalinėje transporto priemonės aprūpinamos suskystintosiomis dujomis

 

851 Degalų rūšys
Naudojama su ženklu „Degalinė“ ir nurodo degalinėje esančių degalų rūšis

 

852 Mopedai
Nurodo transporto priemonės rūšį, kuriai galioja kelio ženklas